Fredenshavn

Fredenshavn er et gammelt gårdsbruk, et småbruk på 65 mål i Norderhov i Ringerike kommune. Eiendommen er nevnt i offentlige dokumenter fra tidlig 1700-tallet. Dagens hovedbygning er fra ca. 1780-1790. Eiendommen er i sin helhet vernet, med hovedhus, stabbur, låve, lysthus, dukkestue og hageanlegg.

Fredenshavn ble bygget av regimentskvartermester Erik Lange Robsahm til hans ugifte datter Berte. Robsahm eide selv storgården Frok, og Fredenshavn lå under Frog gård, før det ble skilt ut som et eget gårdsbruk. Robsahms sønn, Lars Andreas Robsahm (1787-1864) var lensmann i Ringerike i mer enn 50 år, fra 1811 og fremover. Han overtok Frok etter faren, men gikk etter hvert konkurs og mistet storgården. Lensmannen og hans kone, Maren Catrine Krag, flyttet nå ned til Fredenshavn og bodde der i mange år sammen med søsteren Berte. Det var lensmannskontor og arrest på Fredenshavn, i et hus som ennå finnes. Lensmann Robsahms navn er særlig kjent i forbindelse med den såkalte «hattemakerkrigen» i Hønefoss, der arbeidere gjorde opprør mot dårlige arbeidsforhold i 1851. Robsahm prøvde å slå ned opprøret, men ble overmannet og deretter holdt opp-ned utenfor Hønefoss-broen. En ydmykende situasjon for en lensmann! Robsahm fikk deretter tilkalt soldater med kanoner fra Christiania, og opptøyene ble slått ned. To av lederne døde senere i fengsel, den ene av dem — Helge Tytodden, som var den som hadde holdt lensmannen utenfor broen — druknet mens han satt fengslet på Fredenshavn. Lensmann Robsahm arbeidet også hardt mot ulovlig hjemmebrenning i bygda. Han var kjent som en streng mann. En gang, i august 1857, avterterte han i lokalavisen Ringeriges Ugeblad at det i eplehagen på Fredenshavn hver natt ville bli lagt ut «Fodangler om Trærne samt derhos muligt anlagt Selvkud», altså saksefeller og selvskudd, for å unngå epleslang!

Etter at lensmann Robsahm var død i 1864, ble eiendommen solgt til kammerherre og kaptein Nils Rosenberg Arentz (1822-1893). Arentz hadde vært ordonnansoffiser for prins Nicolaus August, som var prins av Norge og Sverige og hertug av Dalarna. Arentz var en dyktig offiser og ledsaget prisen på reise til Grekenland, Lille-Asia og Egypt 1860-1861. Senere var han kammerherre ved Kong Carl XVs hoff. Han var også medlem av H.M. Kongens Jagtklub fra 1865. Samme år kjøpte han Fredenshavn av familien Robsahm, bosatte seg her og fikk tjeneste på Helgelandsmoen militærleir, som lå bare en kilometer fra gården. I 1881 giftet han seg med Else Elise Hofgaard. Arentz´ sønn, Hans Michael Arentz, som også ble yrkesmilitær, som sin far, var født på Fredenshavn. Etter at kammerherre Arentz døde i 1893, ble Fredenshavn i 1894 kjøpt av Bertha og Richard Kopp. Richard Kopp (1860-1914) var vinhandler og drev en fabrikk i Christiania som produserte jernskap. Siden den gang har Fredenshavn vært i samme families eie. Kopps datter, Ellen Hals (1896-1983), ble født på gården og var en sentral person i bygdas kulturliv i flere tiår rundt midten av 1900-tallet. Blant annet bidro hun sterkt til opprettelsen av Ringerikes Museum. I dag bor Siri Berrefjord og Christopher Hals Gylseth — Ellen Hals´ barnebarn — på Fredenshavn sammen med sønnene Villas (15 år) og Olav (10 år).

Siri Berrefjord

Siri Berrefjord
Telefon 41516781

Send meg en melding

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding

Anti-spam

Instagram did not return a 200.